Welcome to InnovationSweden

Import o export

Innovation Sweden is a new company in Sweden. The company will focus on exports, imports and business establishments in the Ivory Coast.

When Penikandjomon Kone visited his homeland in 2013 and there was no hot water in the shower the idea of ​​using solar energy and start a plumbing firm in his homeland was born and to start the exchange with the Ivory Coast.

Today there is both a plumbing shop and a plumbing company in Abidjan and the young company Innovation Sweden is an export and import company.

Company establishment

This information will soon be translated. Thank you for your patience. InnovationSweden kommer även att vara ”dörröppnare” för svenska företag som vill etablera sig i Elfenbenskusten eller importera och exportera varor. Genom att vi redan har ett…

Export

This information will soon be translated. Thank you for your patience. Idag har vi flera samarbetspartners som är intresserade av etablera sig på VVS marknaden i Elfenbenskusten. Vårt företag exporterar i första hand VVS material, solpaneler med…

Importation

This information will soon be translated. Thank you for your patience. Företaget kommer att börja importera nötter, kaffe och kakao. Vi kommer även att importera produkter/varor som efterfrågas av företag på den svenska marknaden.